Cezmi ORHAN

 

     

 

 

DEFTER / DEFTER'den

Leonardo'nun defterinden, defterinize....

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci'nin doğum gününe atfen ,17. Dünya Sanat Dernekleri genel kurulunda Türkiye UPSD'nin teklifiyle ve UNESCO'nun kabulüyle başlatılan ve Galeri Sanatyapım'ın birincisi dahil olmak üzere etkinliklerle kutlamalarına katkı sağladığı ' 15 Nisan Dünya Sanat Günü ' kutlamalarının lll.sünde de DEFTER/DEFTER'den  temasıyla sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyoruz.  

 

Ne yazık ki ülkemizin içinde bulunduğu günlük siyasi çalkantılar ve sıcak tartışmalar nedeniyle sanat gündemi oluşmuyor. Oluşturulmaya çalışılan gündem de kamuoyuna mal olamıyor.Dünya Sanat Günü bağlamında da durum böyle . Dünya'nın geri kalanında bu güne özgü ilgi ne dozdadır bilmiyorum ancak, Ankara'da (Bedri Baykam'ın tek kişilik bir ordu gibi çalıştığını teslim ederek, Istanbul'da ve diğer kentlerde durum çok farklı değil ) Galeri Sanatyapım'ın özverili çabası ve etkinliğe yapıt ve düşünceleriyle destek olan sanatçıların coşkusu dışında 15 Nisan hak ettiği ilgiyi görmeden üçüncüsünüde geride bırakmış oluyor.

 

15 sanatçıdan 15 özgün defter ve 15 tuval resminden oluşan Defter / Defterden etkinliğinin omurgası, Rönesans'ın büyük ustası Leonardo da Vinci'nin, çeşitli kaynaklara göre 4, 7,13 bin gibi sayfadan oluşan defterlerinden esinle oluşturulan özgün defter-yapıtlardır.Bu yapıtların defterleri,Galeri Sanatyapım'ın kendi olanaklarıyla tedarik ettiği çağrılı her sanatçıya A-3 boyutlarında dışı kumaş sıvama cilt olan ve üzerinde Leonardo ile  sanatçının adının yazılı olduğu özel defterlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir bakıma , bu tematik etkinliğin  genel çerçevesi,Leonardo da Vinci'nin defterlerinden sanatçı defterine, defterin sanat serüveni veya sanatın defter serüvenin  çağdaş bakış açısıyla deneyimlenmesi olarak öngörülmüştür.

 

Bütün insanlık tarihinin sanatsal, entelektüel ve kültürel birikiminin kayıt altına alınmasında, çoğaltılmasında ve yayılmasında büyük rolü alan kağıdın iki ve fazlasının üstü üste iliştirilmesiyle oluşan defter ;her ne kadar bugünki çağdaş biçimiyle 1920'de J . A . Birchall tarafından bulunmuş olduğu söylense de (Mısırlıların papirüsünü saymazsak) Çinli bulucu ( Mucit) Ysai Lun'un İ.S. 105 yılında kağıdı buluşuna kadar gider.

 

Elektronik kağıt döneminin başlamak üzere olduğu ve kitabın elektronik tabletlerde ,e-book olarak ,okunduğu, e-deftere çoktan yazının yazıldığı  ve e-desenlerin çizildiği  bir çağda, DEFTER / DEFTER'den projesiyle kalıcı değer yaratılmış olacağı umuduyla.