K L A S İ K   D E S E N   E Ğ İ T İ M İ

 

Öğretmen

: Sema Sanal

Ders Saatleri

 

: Pazar Günleri Saat 10:00 / 14:00

 

Ders Programı

:

Klasik Desen, öğrenilen bir el becerisi olup, sadece yetenek yeterli olmayıp, tam aksine bu konuda öğrenme isteği ve sevgisi gereklidir.Sizlerin bu Atölyede objektif çizim ve yöntemlerle desenin temel prensipleri doğrultusunda çalışarak öğrenme şansınız olacaktır.

 

Burada, ayrıca desenin yanında resmin diğer unsurları da öğretilecektir. Desen eğitimi kişinin özelliğine ve ilgisine göre bireysel olarak detaylı bir şekilde verilecektir. Desen eğitimi bu zaman içinde iki bölüme ayrılıp, çizilecek model üzerinden alıştırma yapılarak eğitim sürdürülecektir.

Temel Sanat Eğitimi

- Temel Sanat Kavramları

- Çizgi-leke-renk-ton-doku-ışık-gölge-zıtlık armoni-perspektif-kompozisyon vb. uygulamalı çalışmalar

- Akademik desen çalışmaları

- Nesne incelemeleri

- Figürden çalışma
- Değişik tekniklerde figür-nesne-mekan-kompozisyon çalışmaları