İ L E R İ   D Ü Z E Y   S A N A T   E Ğ İ T İ M İ

 

 

Öğretmen

: Kayıhan KESKİNOK

Ders Saatleri

: Cumartesi Günleri Saat 10:30 / 14:30

: Cumartesi Günleri Saat 14:30 / 18:30
: Perşembe Günleri Saat 14:00 / 18:00

Ders Programı

:

Sanatyapım Atölyesinde verilen Resim Dersleri ile çocuk ve yetişkin gruplarının sanat eğitimleri desteklenmektedir.

 

Çocuk ve ergin gruplara farklı tekniklerle uygulanan derslerde hedef, bireye yaratmanın zevkini yaşatmaktır.

 

 

Derslerin Kapsamında ;

 

- Açık - Koyu Tekniği ( Clair-Obscur ),

 

- Kamaiyö - Modle,

 

- Renkçilik

 

İzlenimcilerin renkçiliği - Kübizm - Soyut biçim araştırmalar.

 

- Çıplak Modelden Çalışmalar - Kavramsal Dersler,
  Sanat tarihi özeti - Biçimler - Resimden heykelden ritimler - Düzenleme - Çizgisel biçimlendirme - Perspektif